Бихте ли живели в такава къща?

публикувана на 09.11.2017
Бихте ли живели в такава къща?
Бароковият стил се заражда около 1600 в Рим, Италия, и се разпростира в голяма част от Европа, но твърде слабо в Холандия, където художници като Рембранд и Халс се придържат към вкуса на местните меценати, предпочитащи по-реалистичен, а не толкова фантастичен стил, и по-семпли архитектурни форми.
Основните отличителни черти са: пищност, парадност, тържественост, динамика, жизнеутвърждаващ характер, съвместяване на реалността с фантазията. Този стил е призван да прославя и пропагандира могъществото на властта, на аристокрацията, на църквата, но заедно с това и да изразява прогресивните за своето време идеи: за сложността на мирозданието, за безграничността и многообразието на света, за неговата изменчивост. Човекът в стила барок влиза като като част от света, сложна личност, преживяваща драматични конфликти.
Барокът не се стреми да съблюдава ренесансовата хармония - той търси по-емоционален контакт с публиката. Архитектурата по това време се отличава с пространствен размах, обтекаемост на криволинейните форми, сливане на обемите в динамична маса, богата скулптурна декорация, неразривно свързана с околното пространство.
Популярността и успеха на барока се насърчават от католическата църква, считаща, че драматизмът в стила на бароковите автори може да предава религиозни теми по директен и емоционален път. Светската аристокрация също разглежда драматичния стил на бароковата архитектура и изкуство като средство да впечатли посетителите и потенциалните съперници, както в случая с богато украсения кралски дворец във Версай. Тъй като много форми в изобразителното изкуство, музиката, архитектурата и литературата на барока са вдъхновени една от друга, той може да се разглежда като цялостно културно движение.

Популярно